Ydelser / Virksomhedens strategi

Virksomhedens strategi

Som et naturligt led i assistancen med revision og regnskab til kunderne, rådgiver vi ligeledes om virksomhedens strategi

Overblik eller detalje

Ejerledere oplever hver eneste dag, at det er de små detaljer i virksomheden som optager det meste af tiden. Og tiden er knap. Det er efter min opfattelse vigtigt at hæve sig til helikopter-perspektiv for at få overblikket over virksomheden - i hvert fald mindst én gang om året. Det tilbyder vi til alle vores kunder.
Statsautoriseret revisor, Alex Kristensen  | Tlf.: 41 86 57 54 | ak@redmark.dk