Ydelser

Vi yder revision og rådgivning på det højeste faglige niveau på baggrund af klare aftaler med vores kunder om omfanget og prisen

Revision

Revisionen er baseret på gældende internationale standarder for revision samt overholdelse af bl.a. regler om uafhængighed og etik. Vi gennemfører en effektiv revision med fokus på processen samt indhentelse af tilstrækkelig dokumentation på de mest væsentlige og risikofyldte regnskabsposter.

Rådgivning

Vores rådgivning tager udgangspunkt i kundens ønsker og kundens virksomhed. 

Statsautoriseret revisor, Alex Kristensen  | Tlf.: 41 86 57 54 | ak@redmark.dk