Livrente – vigtige huskeregler til din pension

I en artikel i Børsen kritiseres livrente som et uoverskueligt pensionsprodukt, hvor der er stor risiko for, at pensionskunden ikke får det optimale produkt og afkast. Helt konkret anfører Børsen, at en pensionskunde i Nordea Liv & Pension får en årlig udbetaling på kr. 55.000 som pensionist ved opsparing af 1 mio. kr. imens den samme udbetaling er kr. 44.000 i Topdanmark.

Børsen’s fokus på livrenter er vigtigt – men kritikken er en smule forfejlet.

Livrenter er et rigtig fornuftigt pensionsprodukt, som bør indgå som et element i opsparingen til pensionist-tilværelsen. Livrenter giver et skattemæssigt fradrag ved indbetaling, de er gennemskuelige og sikrer en fast udbetaling i resten af livet efter pensioneringen.

Som livrente-kunde bør du dog sikre dig, at:

– Din livrente administreres som et depot med ægtefælle-dækning
– Du frit kan skifte pensionsselskab indtil du pensioneres
– Du spreder din pensionsopsparing over en lang række pensionstyper og aktiv-klasser

Historisk set er livrenter faldet bort ved dødsfald. Moderne livrente-produkter indeholder en ægtefælle-dækning, hvor depotet tilfalder ægtefællen/arvingerne, hvis pensionsopspareren dør før pensioneringstidspunktet.

Børsens artikel illustrerer, at pensionsselskaberne anvender vidt forskelle forudsætninger når de udregner pensionsudbetalinger fra livrenter. Det er dog ikke et problem for dig som kunde, hvis du har mulighed for at flytte dit livrente-depot til det mest fordelagtige selskab umiddelbart før tidspunktet for din pensionering.

Og – så er risikospredning altid en god idé. Det gælder risikospredning på aktiver (aktier, obligationer, ejendomme mv.). Men det gælder også risikospredning på typen af pensioner. Vi kender ikke de fremtidige skatteregler og konkurrencesituationen på pensionsmarkedet. Derfor bør en pensionsopsparing være fordelt på ratepension, livrenter, alderspension samt frie aktiver og evt. aktiver placeret i selskaber eller virksomhedsskatteordningen.

Livrenter er et godt pensionsprodukt – men som pensionsopsparer skal vi naturligvis være kritiske overfor de tilbud som pensionsselskaberne tilbyder os.