Kapitalkrav for aktieselskaber nedsættes til 400.000

Folketinget har idag vedtaget, at kapitalkravet til aktieselskaber (A/S) nedsættes til 400.000. Det medfører samtidig, at du kan stifte et aktieselskab for kr. 100.000.

Det nye kapitalkrav på kr. 400.000 træder i kraft pr. 1. juli 2018, og reglerne om delvist indbetalt selskabskapital kræver fortsat kun at 25% af selskabskapitalen skal indbetales. Dermed kan et aktieselskab stiftes ved et kontant indskud på kr. 100.000. Samtidig indføres der hårdere sanktioner for manglende indberetning af reelle ejere, og der sker lempelser vedrørende apportindskud i iværksætterselskaber.

Lovteksten fremgår her: http://www.ft.dk/ripdf/samling/20171/lovforslag/l185a/20171_l185a_som_vedtaget.pdf