Har du fået fradrag for tab på din renteswap

En lovændring medfører at tidligere forældede tab på renteswaps kan medtages som et fradrag på selvangivelsen for 2017.

I visse tilfælde har ejendomsselskaber og andre ejendomsinvestorer ikke været opmærksomme på skattereglerne vedrørende renteswaps. Renteswaps beskattes ud fra lagerprincippet og udsving i markedsværdsværdien af renteswaps påvirker således den skattepligtige indkomst.

Hvis et selskab f.eks. har indgået en renteswap-aftale i 2011, vil der typisk være tab på kontrakten i de første indkomstår. Såfremt selskabet ikke har medregnet tabet løbende i den skattepligtige indkomst, og først bliver opmærksom på fejlen i sommeren 2016, så vil tabene vedrørende 2011 og 2012 i henhold til de tidligere regler være forældede. Tabene i disse to år vil typisk blive modsvaret af gevinster på et senere tidspunkt, da kontrakten forudsætningsvist går mod nul i takt med udløbet.

På grund af lovændringen kan de tidligere forældede tab (fra 2011 og 2012 i eksemplet ovenfor) medtages på selvangivelsen for 2017.

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte mig på ak@redmark.dk

Skriv et svar