Fast ejendom – vigtig frist for klager over ejendomsvurderingen

SKAT’s vurderinger af fast ejendom er sat i bero indtil det nye system tages i brug i 2019/2020. I visse situationer foretager SKAT dog en omvurdering af fast ejendom pr. 1. oktober 2017. Det er f.eks. i følgende situationer:

  • Opførelse af ny ejendom
  • Nyudstykning af grunde
  • Ændret anvendelse af ejendom
  • Nedrivning af ejendom

Omvurderingerne forventes udsendt i februar 2018. Ejendomsvurderingen har stor betydning for f.eks. grundskyld og ejendomsværdiskat – og særligt den første ejendomsvurdering er vigtig, da den danner grundlag for ejendomsvurderingerne i de efterfølgende år.

Derfor er det vigtigt at overveje muligheden for at klage over ejendomsvurderingen. Klagefristen er den 1. juli 2018 og klagen skal indsendes til Skatteankenævnet. Klagen kan blive behandlet i et klagenævn eller i Landsskatteretten.

Du er velkommen til at kontakte mig på ak@redmark.dk, hvis du har spørgsmål.