Corona: Lønkompensation – alt om ordningen

Hvis medarbejderne hjemsendes som følge af Coronakrisen (Covid-19) er der mulighed for at få godtgørelse fra staten for lønudgiften i perioden 9. marts 2020 – 9. juni 2020.

Kompensationen vil udgøre:

  • 75% af lønnen for funktionæransatte (dog max kr. 23.000)
  • 90% af lønnen for timelønnede (dog max. kr. 26.000)

Medarbejderne skal ifølge de foreløbige anvisninger have fuld løn fra arbejdsgiveren i perioden, og de hjemsendte medarbejdere må ikke arbejde for virksomheden i hjemsendelsesperioden. Medarbejderne må dog gerne kaldes tilbage på arbejde, hvis der opstår mere aktivitet i virksomheden igen og der bliver brug for medarbejderne.

Hvilke krav skal virksomheden opfylde

Det er vigtigt at de formelle krav til anvendelse af ordningen er opfyldt. Disse krav er bl.a.

  • minimum 30% af medarbejderstaben skal hjemsendes, eller
  • mindst 50 ansatte skal hjemsendes
  • hjemsendelserne skal ske som følge af coronavirus / covid-19

Hvis der kun er én ansat i virksomheden og denne medarbejder hjemsendes er virksomheden berettiget til kompensation.

Ejeren af virksomheden anses som en medarbejder (hvis han arbejder i virksomheden) og indgår i beregningen. Det forventes ikke at det accepteres at en ejer hjemsendes og får lønkompensation. I stedet kan selvstændige få kompensation for tabt omsætning.

Hvordan og hvornår kan der ansøges om kompensation

Det forventes at der kan ansøges om kompensation fra midten af uge 13 og det forventes at refusionen udbetales hurtigst muligt efter modtagelse af ansøgning.

Ansøgningen skal indgives på Virksomhedsguiden, og følgende dokumenter skal anvendes til ansøgningen:

  • Andel af medarbejdere der skal hjemsendes
  • CPR-nr, løn og beskæftigelsesgrad for hver virksomhed
  • Perioden der ønskes kompensation
  • Begrundelse for at der ønskes kompensation
  • Tro- og loveerklæring fra ledelsen

Hvilken dokumentation skal indsendes når coronakrisen er slut

Når coronakrisen er overstået skal myndighederne modtage dokumentation for at kompensation er sket på et korrekt grundlag. Det medfører at virksomheden skal dokumentere at medarbejderne har været hjemsendt og dokumentation for at medarbejderne var ansat før 9. marts 2020.

Dokumentationen skal ske med revisorbistand.

Få e-mails om Corona-nyheder og tilbud om revisorerklæring

Jeg vil gerne tilbyde at kontakte dig når der er nyt om Corona/Covid-19 kompensationsordningerne og herunder når det er muligt at indsende revisorerklæringer. Hvis du tilmelder dig nedenfor vil jeg sende dig en e-mail, når det er relevant.