Corona: Selvstændige’s kompensation for tabt omsætning

Mange selvstændige virksomheder oplever et fald i omsætningen som følge af corona-krisen. En særlig ordning for ejere af virksomheder med under 10 ansatte som oplever et omsætningstab på mere end 30% sikrer disse ejere af virksomheder op til kr. 23.000 i godtgørelse.

Kompensationen beregnes som 75% af tabet af omsætning og kan maksimalt udgøre kr. 23.000 pr. ejer/ægtefælle.

Følgende krav skal være opfyldt for at få gavn af ordningen:

 • Virksomheden skal have max. 10 ansatte
 • Omsætningen skal forventes at falde med mindst 30% pga. corona
 • Virksomhedens omsætning skal overstige kr. 15.000 pr. måned
 • Virksomhedens omsætning skal overstige kr. 10.000 pr. måned
 • Ejeren må ikke have en indkomst over kr. 800.000 i 2020
 • Ejeren skal mindst eje 25% af virksomheden
 • Ægtefæller til en ejer kan også få fuld kompensation (kr,. 23.000)
 • NYT: Ordningen gælder også for ejere af selskaber (27/3-2020)

Det forventes at der åbnes for digitale ansøgninger om kompensation på Virksomhedsguiden inden udgangen af marts måned. Ansøgningen skal indsendes digitalt og skal indeholde en opgørelse af det forventede omsætningstab samt en begrundelse for tabet og en tro- og love-erklæring fra ejeren. Der er ikke krav om en revisor-erklæring.

NYT 27. MARTS 2020 – OMSÆTNINGSKRAV
Der er fredag den 27. marts 2020 vedtaget et aktstykke i Folketinget om ordningen. I dette fremgår det nu at kravet til omsætningen er:

 • For virksomheder: Omsætningen skal have udgjort mindst kr. 10.000 pr. måned i perioden op til 9. marts 2020
 • For freelancere skal indtægten i en 12 mdr periode før 1. marts 2020 have oversteget i gennemsnit kr. 10.000 pr. måned

NYT 27. MARTS 2020 – OGSÅ TIL EJERE AF SELSKABER
Det fremgår af et ministersvar – fredag den 27. marts 2020 – at ordningen vedrørende kompensation for selvstændige (op til kr. 23.000 pr. måned) også gælder for ejere af selskaber som oplever omsætningsfald. Tidligere fremgik det udelukkende at ordningen gjaldt for selvstændige.

Få e-mails om Corona-nyheder og tilbud om revisorerklæring

Jeg vil gerne tilbyde at kontakte dig når der er nyt om Corona/Covid-19 kompensationsordningerne og herunder når det er muligt at indsende revisorerklæringer. Hvis du tilmelder dig nedenfor vil jeg sende dig en e-mail, når det er relevant.

1 tanke om “Corona: Selvstændige’s kompensation for tabt omsætning

 1. Pingback:Corona: Lønkompensation - alt om ordningen

Der er lukket for kommentarer.