Corona: Kompensation for faste udgifter

Hvis du er ramt af Corona-krisen kan du få dækket dine faste omkostninger (husleje, renter, leasing, kontingenter, forsikring mv.) af staten. Ansøgning og udbetaling starter indenfor de nærmeste dage.

Hvem kan få refunderet driftsomkostninger

Du har ret til at modtage kompensation hvis følgende er opfyldt:

  • Din omsætning forventes at falde med mere end 40% pga. Corona
  • Dine faste omkostninger overstiger kr. 25.000

Det er udgifterne i perioden 9. marts til 9. juni 2020 som i første omgang kan refunderes og følgende andel kan refunderes

  • Omsætningsfald 40-60% -> 25% af udgifter kompenseres
  • Omsætningsfald 60-80% -> 50% af udgifter kompenseres
  • Omsætningsfald 80-100% -> 80% af udgifter kompenseres
  • Omsætningsfald 100% (lukket virksomhed) -> 100% af udgifter kompenseres

Herudover udbetales en støtte på 80% af udgifterne til at få en revisorpåtegning på ansøgningen om refusion.

Hvordan søger jeg om kompensation

Der ansøges om kompensation på Virksomhedsguiden. Ansøgningen skal indeholde

  • Ledelsens forventning til faldet i omsætning
  • Opgørelse af faste omkostninger i perioden 9. marts til 9. juni 2020
  • Revisorerklæring om refusion af omkostninger

Ordningen er ikke endeligt vedtaget, og ansøgningsformen er derfor ikke kendt. Det forventes at muligheden for ansøgning og udbetaling igangsættes inden udgangen af marts måned.

Det kan være en god idé at påbegynde udarbejdelse af beregninger af de faste omkostninger og indsamling af dokumentation herfor. Samtidig kan det være en god idé at indgå aftale med en revisor om revisorerklæringen.

Få e-mails om Corona-nyheder og tilbud om revisorerklæring

Jeg vil gerne tilbyde at kontakte dig når der er nyt om Corona/Covid-19 kompensationsordningerne og herunder når det er muligt at indsende revisorerklæringer. Hvis du tilmelder dig nedenfor vil jeg sende dig en e-mail, når det er relevant.