Alex Kristensen - revisor og specialist i fast ejendom

Kapitalkrav for aktieselskaber nedsættes til 400.000

Kapitalkrav for aktieselskaber nedsættes til 400.000

Folketinget har idag vedtaget, at kapitalkravet til aktieselskaber (A/S) nedsættes til 400.000. Det medfører samtidig, at du kan stifte et aktieselskab for kr. 100.000. Det nye kapitalkrav på kr. 400.000 træder i kraft pr. 1. juli 2018, og reglerne om delvist indbetalt selskabskapital kræver fortsat kun at 25% af selskabskapitalen skal indbetales. Dermed kan et aktieselskabLæs mere omKapitalkrav for aktieselskaber nedsættes til 400.000[…]

Har du fået fradrag for tab på din renteswap

Har du fået fradrag for tab på din renteswap

En lovændring medfører at tidligere forældede tab på renteswaps kan medtages som et fradrag på selvangivelsen for 2017. I visse tilfælde har ejendomsselskaber og andre ejendomsinvestorer ikke været opmærksomme på skattereglerne vedrørende renteswaps. Renteswaps beskattes ud fra lagerprincippet og udsving i markedsværdsværdien af renteswaps påvirker således den skattepligtige indkomst. Hvis et selskab f.eks. har indgåetLæs mere omHar du fået fradrag for tab på din renteswap[…]

Fast ejendom – vigtig frist for klager over ejendomsvurderingen

Fast ejendom – vigtig frist for klager over ejendomsvurderingen

SKAT’s vurderinger af fast ejendom er sat i bero indtil det nye system tages i brug i 2019/2020. I visse situationer foretager SKAT dog en omvurdering af fast ejendom pr. 1. oktober 2017. Det er f.eks. i følgende situationer: Opførelse af ny ejendom Nyudstykning af grunde Ændret anvendelse af ejendom Nedrivning af ejendom Omvurderingerne forventesLæs mere omFast ejendom – vigtig frist for klager over ejendomsvurderingen[…]

Livrente – vigtige huskeregler til din pension

Livrente – vigtige huskeregler til din pension

I en artikel i Børsen kritiseres livrente som et uoverskueligt pensionsprodukt, hvor der er stor risiko for, at pensionskunden ikke får det optimale produkt og afkast. Helt konkret anfører Børsen, at en pensionskunde i Nordea Liv & Pension får en årlig udbetaling på kr. 55.000 som pensionist ved opsparing af 1 mio. kr. imens den samme udbetalingLæs mere omLivrente – vigtige huskeregler til din pension[…]