Alex Kristensen - revisor og specialist i fast ejendom

Corona: Lønkompensation – alt om ordningen

Corona: Lønkompensation – alt om ordningen

Hvis medarbejderne hjemsendes som følge af Coronakrisen (Covid-19) er der mulighed for at få godtgørelse fra staten for lønudgiften i perioden 9. marts 2020 – 9. juni 2020. Kompensationen vil udgøre: 75% af lønnen for funktionæransatte (dog max kr. 23.000) 90% af lønnen for timelønnede (dog max. kr. 26.000) Medarbejderne skal ifølge de foreløbige anvisningerLæs mere omCorona: Lønkompensation – alt om ordningen[…]

Corona: Selvstændige’s kompensation for tabt omsætning

Corona: Selvstændige’s kompensation for tabt omsætning

Mange selvstændige virksomheder oplever et fald i omsætningen som følge af corona-krisen. En særlig ordning for ejere af virksomheder med under 10 ansatte som oplever et omsætningstab på mere end 30% sikrer disse ejere af virksomheder op til kr. 23.000 i godtgørelse. Kompensationen beregnes som 75% af tabet af omsætning og kan maksimalt udgøre kr.Læs mere omCorona: Selvstændige’s kompensation for tabt omsætning[…]

Corona: Kompensation for faste udgifter

Corona: Kompensation for faste udgifter

Hvis du er ramt af Corona-krisen kan du få dækket dine faste omkostninger (husleje, renter, leasing, kontingenter, forsikring mv.) af staten. Ansøgning og udbetaling starter indenfor de nærmeste dage. Hvem kan få refunderet driftsomkostninger Du har ret til at modtage kompensation hvis følgende er opfyldt: Din omsætning forventes at falde med mere end 40% pga.Læs mere omCorona: Kompensation for faste udgifter[…]

Revisorerklæring Corona / Covid19

Revisorerklæring Corona / Covid19

Støtteordningerne til selvstændige, som er ramt af Coronakrisen (Covid-19) er nu blevet præsenteret om omfatter bl.a. Lønkompensation ved hjemsendelse af medarbejdere Kompensation til selvstændige med under 10 ansatte som mister omsætning Tilskud til dækning af faste omkostninger Disse ordninger kræver indsendelse af en revisorerklæring. Der er 80% støtte til udgifterne til at udarbejde erklæringen. DuLæs mere omRevisorerklæring Corona / Covid19[…]

Kapitalkrav for aktieselskaber nedsættes til 400.000

Kapitalkrav for aktieselskaber nedsættes til 400.000

Folketinget har idag vedtaget, at kapitalkravet til aktieselskaber (A/S) nedsættes til 400.000. Det medfører samtidig, at du kan stifte et aktieselskab for kr. 100.000. Det nye kapitalkrav på kr. 400.000 træder i kraft pr. 1. juli 2018, og reglerne om delvist indbetalt selskabskapital kræver fortsat kun at 25% af selskabskapitalen skal indbetales. Dermed kan et aktieselskabLæs mere omKapitalkrav for aktieselskaber nedsættes til 400.000[…]

Har du fået fradrag for tab på din renteswap

Har du fået fradrag for tab på din renteswap

En lovændring medfører at tidligere forældede tab på renteswaps kan medtages som et fradrag på selvangivelsen for 2017. I visse tilfælde har ejendomsselskaber og andre ejendomsinvestorer ikke været opmærksomme på skattereglerne vedrørende renteswaps. Renteswaps beskattes ud fra lagerprincippet og udsving i markedsværdsværdien af renteswaps påvirker således den skattepligtige indkomst. Hvis et selskab f.eks. har indgåetLæs mere omHar du fået fradrag for tab på din renteswap[…]

Fast ejendom – vigtig frist for klager over ejendomsvurderingen

Fast ejendom – vigtig frist for klager over ejendomsvurderingen

SKAT’s vurderinger af fast ejendom er sat i bero indtil det nye system tages i brug i 2019/2020. I visse situationer foretager SKAT dog en omvurdering af fast ejendom pr. 1. oktober 2017. Det er f.eks. i følgende situationer: Opførelse af ny ejendom Nyudstykning af grunde Ændret anvendelse af ejendom Nedrivning af ejendom Omvurderingerne forventesLæs mere omFast ejendom – vigtig frist for klager over ejendomsvurderingen[…]

Livrente – vigtige huskeregler til din pension

Livrente – vigtige huskeregler til din pension

I en artikel i Børsen kritiseres livrente som et uoverskueligt pensionsprodukt, hvor der er stor risiko for, at pensionskunden ikke får det optimale produkt og afkast. Helt konkret anfører Børsen, at en pensionskunde i Nordea Liv & Pension får en årlig udbetaling på kr. 55.000 som pensionist ved opsparing af 1 mio. kr. imens den samme udbetalingLæs mere omLivrente – vigtige huskeregler til din pension[…]