Alex Kristensen - revisor og specialist i fast ejendom

Har du fået fradrag for tab på din renteswap

Har du fået fradrag for tab på din renteswap

En lovændring medfører at tidligere forældede tab på renteswaps kan medtages som et fradrag på selvangivelsen for 2017. I visse tilfælde har ejendomsselskaber og andre ejendomsinvestorer ikke været opmærksomme på skattereglerne vedrørende renteswaps. Renteswaps beskattes ud fra lagerprincippet og udsving i markedsværdsværdien af renteswaps påvirker således den skattepligtige indkomst. Hvis et selskab f.eks. har indgåetLæs mere omHar du fået fradrag for tab på din renteswap[…]