Alex Kristensen - revisor og specialist i fast ejendom

Fast ejendom – vigtig frist for klager over ejendomsvurderingen

Fast ejendom – vigtig frist for klager over ejendomsvurderingen

SKAT’s vurderinger af fast ejendom er sat i bero indtil det nye system tages i brug i 2019/2020. I visse situationer foretager SKAT dog en omvurdering af fast ejendom pr. 1. oktober 2017. Det er f.eks. i følgende situationer: Opførelse af ny ejendom Nyudstykning af grunde Ændret anvendelse af ejendom Nedrivning af ejendom Omvurderingerne forventesLæs mere omFast ejendom – vigtig frist for klager over ejendomsvurderingen[…]